Aktualności

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Mikołowa

20 lipca 2017

W Ośrodku Wypoczynkowym MITUR w Wiśle Malince w dniach 24.06.2017 – 07.07.2017 odbył się Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem obozu był  – Oddział Miejski ZOSP RP w Mikołowie. Uczestnikami obozu byli członkowie MDP z terenu miasta Mikołów – OSP ŚMIŁOWICE, OSP MIKOŁÓW, OSP KAMIONKA, OSP MOKRE, OSP PANIOWY, OSP BUJKÓW – razem 36 uczestników. Na zakończenie obozu odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny. W zakończeniu obozu uczestniczyli: bryg. Dariusz Bujała – Zastępca komendanta Powiatowego PSP, Wiceburmistrz Miasta Mikołowa Mateusz Handel, Inspektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem – Zbigniew Sobótka, Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie Dariusz Gaschi. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia wyszkolenia, okolicznościowe dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Wiceburmistrza Miasta Mikołowa Mateusza Handla .