Aktualności

ODDANIE PO MODERNIZACJI DO UŻYTKOWANIA STRAŻNICY OSP ŁAZISKA ŚREDNIE

18 grudnia 2017

W dniu 8 grudnia oddano do użytkowania zmodernizowany budynek  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Średnich. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi : Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach starszy brygadier Bogdan Jędrocha, Starosta Powiatu Mikołowskiego Pan Henryk Jaroszek, Burmistrza Miasta Łaziska Górne Pan Aleksander Wyra, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Mikołowie starszy brygadier Dariusz Witkowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie druh Sławomir Bijak.
Jednostka OSP Łaziska Średnie została włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego w maju 2016 roku. Od tego momentu rozpoczęto gruntowną modernizacje. Zaadaptowano pomieszczenia na stanowiska garażowe, wyremontowano część socjalną. Powstały nowe łazienki, szatnia czysta, sala szkoleniowa. Jednostka liczy 47 członków. Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód GBA 3/16 i SLRR ARO.