Aktualności

Ćwiczenia na terenie zakładu Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska S.A. w Łaziskach Górnych

15 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca 2018 roku na terenie zakładu dużego ryzyka Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska S.A. w Łaziskach Górnych  odbyły się ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne. Cel ćwiczeń to weryfikacja założeń zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego pod kątem sprawdzenia procedur zawartych w planie w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczas zdarzeń na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej położonych w strefie wzajemnego oddziaływania skutkami zdarzeń.

W pierwszej części ćwiczeń zaproszeni goście zapoznali się z zasadami funkcjonowania zakładu, procesem technologicznym oraz głównymi zagrożeniami występującymi na terenie zakładu. Następnie, po zapoznaniu się z obiektem, uczestniczyli w ćwiczeniach aplikacyjnych w sali konferencyjnej a później praktycznych na terenie zakładu. W tym samym czasie na sali szkoleniowej KP PSP Mikołów odbyła się odprawa służbowa przed ćwiczeniami praktycznymi, podczas której uczestniczący strażacy z sąsiednich powiatów (Katowice, Tychy, Rybnik, Gliwice) zapoznali się ze specyfiką zakładu, zagrożeniami oraz scenariuszami awaryjnymi. Po odprawie strażacy zostali zadysponowani na wyznaczone miejsce ćwiczeń na terenie zakładu gdzie realizowali wyznaczone zadania.

Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń praktycznych zakładał pożar zbiornika z mazutem o pojemności 2000 m3 powstały na skutek wyładowania atmosferycznego. W następstwie powstałego pożaru dochodzi do rozszczelnienia zbiornika i pożaru powierzchniowego w otacowaniu.