Aktualności

Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wiśle Malince

12 lipca 2018

W Ośrodku Wypoczynkowym MITUR w Wiśle Malince w dniach od 23.06.2018 roku do 05.07.2018 roku odbył się Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem obozu był  Oddział Miejski ZOSP RP w Mikołowie. Uczestnikami obozu byli druhowie  OSP z terenu miasta Mikołów – razem 36 uczestników. W czasie dwutygodniowego obozu młodzi strażacy pod okiem instruktorów z KP PSP Mikołów, uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych w oparciu o obowiązujący program szkoleniowy MDP.

Podczas obozu nasi instruktorzy wraz z funkcjonariuszką policji, przeprowadzili także zajęcia   edukacyjno-profilaktyczne  w  ramach kampanii „Kręci  mnie  bezpieczeństwo…”. Jest to akcja pod patronatem ministra MSWiA, która ma za zadanie promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas wakacji, ale również w trakcie roku szkolnego.

Od wielu lat obóz cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dla wielu z nich jest to pierwszy krok w realizacji marzeń o zawodzie strażaka.
Na zakończenie obozu odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny podsumowujący nabyte umiejętności. Na zakończenie obozu mł. bryg. Damian Krawczyk – Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie, Burmistrz Miasta Mikołowa Stanisław Piechula, Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie Dariusz Gaschi wręczyli uczestnikom zaświadczenia ukończenia kursu oraz okolicznościowe dyplomy.