INFORMACJE

16 stycznia 2017

Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie

st. bryg. mgr inż. Dariusz Witkowicz

Telefon sekretariat (32)3262314
e-mail:
kppsp@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

W sprawie skarg i wniosków Komendant Powiatowy przyjmuje
we wtorki w godzinach: 14:00 – 15:30

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

 

Telefon sekretariat (32)3262314
e-mail:
kppsp@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału  mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kosma
Telefon: (32)3262312
e-mail:
a.kosma@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Z-ca Naczelnika Wydziału mł. kpt. inż. Marek Walczak
Telefon: (32)3262319
e-mail:
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Kierownik Sekcji kpt. mgr inż. Krzysztof Kołodziej

Telefon: (32)3262313
e-mail:
k.kolodziej@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

Starszy Inspektor  st. asp.  Renata Augustyniak-Orzechowska
Telefon: (32)3262314
e-mail:
rao@mikolow.kppsp.gov.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

Starszy Technik Justyna Oleszek
Telefon: (32)3262320
e-mail:
j.oleszek@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30

Sekcja Finansów

Główny Księgowy  st. ogn. lic. Aleksandra Mirowska
Telefon: (32)3262317
e-mail:
a.mirowska@strazmikolow.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30