NABÓR DO SŁUŻBY

12 marca 2018

Nabór 2018

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie z dniem  21 lutego  2018 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie,  43-190 Mikołów, ul. Konstantego Prusa 7.

Nabór prowadzony jest na stanowisko stażysta, w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin, etaty docelowe:

starszy ratownik-kierowca – liczba stanowisk do obsadzenia: 2

dokumenty do pobrania:

– treść ogłoszenia  o naborze do służby na  stanowisko starszy ratownik – kierowca

– druk nr 1/oświadczenie

– druk nr 2/zaświadczenie PROTOKÓŁ KOMISJI z przeprowadzonego I-go etapu postępowania kwalifikacyjnego

nabór 2018 protokół I etap PROTOKÓŁ KOMISJI z przeprowadzonej 1-szej części II-go etapu postępowania kwalifikacyjnego

Etap 2-gi 1-sza część protokół – nabór 2018

Etap 2-gi 2-ga część protokół – nabór 2018

Etap 3-ci protokół – nabór 2018

Etap 4-ty protokół – nabór 2018

Etap 5-ty protokół – nabór 2018

Etap 6-ty protokół – nabór 2018

Etap 7-ty protokół – nabór 2018