NABÓR DO SŁUŻBY

9 października 2017

Nabór 2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie z dniem  9 października  2017 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie,  43-190 Mikołów, ul. Konstantego Prusa 7.

Nabór prowadzony jest na stanowisko stażysta, w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin, etaty docelowe:

starszy ratownik-kierowca – liczba stanowisk do obsadzenia: 1

dokumenty do pobrania:

– treść ogłoszenia  o naborze do służby na  stanowisko starszy ratownik – kierowca

– druk nr 1/oświadczenie

– druk nr 2/zaświadczenie
Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów oraz naliczenie punktów gratyfikacyjnych.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego – starszy ratownik kierowca

Uwaga: dla osób zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zmiana godziny przeprowadzenia  próby wydolnościowej z godziny 10.00 na godzinę 9.00  .

 

Do próby sprawnościowej – podciągania się na drążku, dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy osiągną wymagany wynik w  próbie wydolnościowej. 
Informacja o wynikach II etapu – próba wydolnościowa i podciąganie się na drążku.

W informacji poniżej podano dokładną godzinę i miejsce biegu na 50 i 1000 m.

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego – starszy ratownik kierowca
Informacja o wynikach II części II etapu – próba sprawnościowa- bieg na 50 i 1000 m.

Wyniki II części II etapu postępowania kwalifikacyjnego – starszy ratownik kierowca.

 
Zakończenie naboru kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie,  43-190 Mikołów, ul. Konstantego Prusa 7.

Ogłoszenie o zakończeniu naboru do służby.