SZKOLENIA

31 sierpnia 2018

Plan szkoleń OSP na 2018 rok

Tabela z planem szkoleń będzie umieszczona po aktualizacji.

Dokumenty na szkolenie należy złożyć do Komendy Miejskiej PSP w Mikołowie na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w poszczególnych kategoriach organizowanych szkoleń. 

Szkolenie Podstawowe

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia)

Szkolenie Kierowców-Konserwatorów

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Prawo jazdy co najmniej kat. B
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

 

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia)

Szkolenie Dowódców

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (kserokopia) oraz potwierdzenie ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla osób które ukończyły szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP przed 2015 rokiem (kserokopia)

Szkolenie Naczelników

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – nie przekroczone 65 lat
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP (kserokopia)

Szkolenie Komendantów Gminnych

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • Skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”
 • Wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat
 • Obowiązkowa przynależność do OSP z członkostwem czynnym
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP

Do Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Skierowanie na szkolenie (oryginał)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP (kserokopia)
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP (kserokopia)

Dokumenty do pobrania:

 •  Karta skierowania w wersji .doc – pobierz
 • Karta skierowania w wersji .pdf –  pobierz